Det formelle

Grundejerforeningen og dens medlemmer er underlagt flere forskellige regelsæt, for at tingene kan fungere i det daglige. I dette afsnit findes disse forskellige regler beskrevet.

Der findes endvidere bl.a. regnskab og budget for foreningens virke de seneste år.

Der er også indlagt et matrikelkort over området. Hvis nogen har adgang til et bedre kort (eller bare dele heraf), vil vi meget gerne lægge det ind i stedet for.