Det praktiske

Her er beskrevet en række praktiske problemstillinger, som især ny-tilkomne står overfor.

Beboere, der er i tvivl om et eller andet, er naturligvis velkomne til at kontakte grundejerforeningens bestyrelse.